bus8

buscinn8 = bus8 - het bestek als systeem

BUilding Specifications - Coordinated Information in a Normative Network


bus8 : werkbare afkorting (in titels van documenten bvb)


wat is een bestek systeem


Een (bestek) systeem bestaat uit : 

1. de structuur 

2. de inhoud

3. de werkmethode / het proces

1. de structuur

- het classificatiesysteem : artikelcodes met titels, op basis van essentiële processpecifieke parameters

- opbouw van een besteksartikel

- afspraken mbt terminologie, parameters en benamingen

- normatief kader : referentie normen

- juridisch kader : afbakenen verantwoordelijkheden


2. de inhoud = specificaties (bij voorkeur volgens geldende normatieve referenties)

- waarde die aan bepaalde parameters wordt toegekend, volgens normatieve referenties (afspraken)


3. de werkmethode / het proces

- coördinatie van de informatie, afspraken en opstart bestek asap in het ontwerpproces


de juiste vragen stellen

Waarin verschilt een programma van eisen van een bestek?

Als er geen architect betrokken is, maakt de aannemer het bestek.

"Hier zijn de tekeningen; schrijf jij even snel het bestek?"

Waarin verschilt een 2D print van een 3D model van een 3D model van een bestek van een meetstaat?


Een bestek opmaken bestaat uit 2 grote fases : 

1 opmaak artikellijst : het identificeren van de verschillende gebouwdelen / entiteiten waarvoor men eisen wil beschrijven en/of een aparte prijs wil kennen

2 toevoegen van informatie aan die artikellijst : voor een bestek is dat meetwijze, technische en andere specificaties, toepassing.


De artikellijst is echter ook DE basis voor de andere documenten die aangevuld worden met hun specifieke informatie : de meetstaat : hoeveelheden, op de 2D/3D tekeningen : de geometrische informatie, in de kostenraming/ prijsofferte : de kostprijs, in de planning : de timing, ...


Het is dus efficiënter en duidelijker om het bestek op te splitsen in 2 fases :

1 artikellijst = de structuur -> die ineens ook basis is voor de andere documenten en weergaves

2 specificaties = de inhoud -> specifiek voor bestek